Istoric


Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei”

Ctitorul învățământului special din Gura Humorului a fost domnul profesor Ștefan Soroceanu, directorul Liceul Real-Umanist care, la începutul anului școlar 1974-1975, a înființat clase de învățământ special în cadrul liceului. La început au fost înscriși doar 87 de elevi, în 11 clase, pregătiți de 14 cadre didactice.Prin decizia nr. 202 din 14 aprilie 1975 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Suceava se aprobă înființarea Școlii Speciale, cu o capacitate de 120 locuri, care va funcționa în str. Parcului, nr.3 și va asigura școlarizarea elevilor cu deficiență mintala din oraș și din zona limitrofă.
Baza materială era destul de precară. Pe parcurs, baza materială începe să se contureze prin cedarea de către autoritățile locale a unor spații situate în diferite zone ale orașului pe o rază de peste 800 m.

Începând cu anul 1977 Școala Generală Specială are conducere proprie, profesor Alexandru Iacob – director și profesor Laurenția Ulici – director adjunct și a cunoscut o creștere, atât a numărului de elevi, cât și a personalului didactic și auxiliar. În această perioadă a fost construită clădirea școlii care a fost dată în funcțiune în 1979 și a fost preluată actuala clădire a internatului. În anul școlar 1979-1980, Școala Generală Specială avea un efectiv de 330 elevi, 98 cadre didactice și 58 personal TESA și muncitori.
În perioada 1985-1989 a fost numit director profesor Popovici Vasile. În anul școlar 1988-1989 numărul elevilor, al cadrelor didactice și al personalului muncitor crește simțitor astfel:
- 640 de elevi
- 115 cadre didactice
- 73 persoane personal administrativ și muncitor.

În perioada anilor 1989-1997 școala a cunoscut noi transformări din punct de vedere al procesului educativ cât și al reorganizării întregii activități, prin numirea unei noi echipe manageriale formată din profesor Mihail Ciocoiu - director, profesor Medvighi Gheorghe – director adjunct și profesor Procș Veronica – director adjunct.
În anul 1994 Școala Specială devine Centrul Școlar deoarece pe lângă clasele I-VIII s-au înființat și primele clase de școală profesională cu profilele: confecționer îmbrăcăminte, tâmplărie și patiserie. Anul 2000 reprezintă pentru colectivul Centrului Școlar un sfert de veac de activitate, marcat de eforturi, dar și de satisfacția că cea mai mare parte a absolvenților noștri de cl.aVIII a dar și primele trei promoții de școală profesională, s-au integrat social, muncesc, au familii și nu uită să treacă pe la cei ce i-au îndrumat pentru a le împărtăși bucuriile sau să ceară sfaturi.

Consecință a modificărilor survenite în legislația referitoare la protecția copilului în intervalul 2000-2005 au survenit o serie de modificări la nivelul efectivelor de elevi, ceea ce a dus la scăderea numărului de clase asociat cu trecerea unui număr însemnat de elevi la Centrul de Plasament ,,Laurenția Ulici”, revenirea acestora ca interni ai școlii noastre, cedare patrimoniu și recuperare de patrimoniu și servicii, etc.
La acea dată Centrul Școlar funcționa cu 45 clase din care I-IV - 11, V-VIII - 13 și școală profesională - 21, pregătirea elevilor fiind asigurată de 111 cadre didactice. În anul 2001 s-a aprobat schimbarea denumirii unității în Centrul Școlar ”Sf. Andrei”. Baza materială a unității se află într-o continuă transformare, modernizare și adaptare la cerințele unui învățământ recuperator performant, fapt ce permite diversificarea ofertei către copiii cu cerințe speciale de educație, ofertă ce are la bază o prospectare realistă a viitorului. În intervalul 2006-2010 a avut loc un proces de revigorare a instituției prin clarificarea relației cu structurile dependente de protecția copilului dar și prin creșterea efectivului total de elevi cât și a numărului de clase pe cicluri de învățământ.
În anul 2007, prin H.G. se aprobă obiectivul de investiții Reabilitare SAM pentru Centrul Școlar ,,Sf.Andrei” Gura Humorului, investiție care în forma finală va da o nouă imagine școlii dar și o nouă dimensiune calitativa a procesului formativ-educativ și recuperator consecință a modernizării bazei didactico-materiale și a diversificării serviciilor educativ-recuperatorii.


Începând cu luna septembrie 2009, unitatea capătă statutul de Centru Școlar pentru Educație Incluzivă, iar din 2012 denumirea actuală Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”, ceea ce reprezintă o recunoaștere oficială a rezultatelor deosebite obținute în timp, dar și o modificare a conceptului de serviciu educativ oferit potențialilor beneficiari prin lărgirea ariei de activitate, incluziunea școlară determinând lărgirea ofertei educaționale cu extinderea acesteia pe o zonă largă din județul Suceava. Din același an, se înființează prima clasă formată în întregime din elevi cu tulburări din spectrul autist. O nouă provocare, un nou succes. Rezultatele obținute cu elevii de la școala noastră au depășit granițele județului. Procesul de Dezvoltare Instituțională jalonează, pe etape, viitorul instituției, având ca obiectiv transformarea Centrului într-o școală europeană, într-un model instituțional.Atmosfera placuta si munca in echipa
Parerile copiilor conteaza
Cursuri atent selectionate
Experiente de neuitat

Pentru orice fel de intrebari nu ezitati sa ne contactati: 0230230601